מאפיינים רבים משותפים לערים במדינות מפותחות ובמדינות פחות מפותחות , ובעיקר לערים הגדולות : מרכזי עסקים מודרניים ושכונות יוקרה מטופחות מצויות גם במדינות פחות מפותחות ; ושכונות עוני מצויות גם במדינות מפותחות . ההבדל המהותי בין שתי קבוצות הערים הוא בגודלן של התופעות ובהיקפן . בלימה בירת פרו לדוגמה , שהיא אחת הערים העניות בעולם , כמו בניו יורק , שהיא אחת הערים העשירות בעולם - יש גם שכונות מבוססות וגם שכונות עוני - אלא שבלימה מרבית השכונות הן שכונות עוני - ורק מעטות הן שכונות יוקרה , ואילו בניו יורק התמונה הפוכה . הגורמים העיקריים להבדלים בין הערים במדינות המפותחות לערים במדינות הפחות מפותחות הם המשאבים המוגבלים העומדים לרשותן של המדינות הפחות מפותחות בצירוף קצב העיור המהיר המתרחש בהן . המבקרים בכלכתה בהודו או בלימה בפרו , בליגוס בניגריה או בג'קרטה באינדונסיה , לא יתקשו להבחין כי הגיעו לעיר במדינה פחות מפותחת . יש לשער כי יפגשו בהמון אדם הממלא את הרחובות , בכבישים לא סלולים שעליהם נוסעות מכוניות ישנות , בצפיפות רבה , בריחות עזים , בזיהום אוויר ובלכלוך . פה ושם יבחינו המבקרים גם באזורים עשיר...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים