בעשור הראשון של המאה ה21- במדינות הפחות מפותחות נמשך תהליך העיור במלוא עוזו , ומדינות אלו מתמודדות עם השלכותיו . במדינות המפותחות הסתיים תהליך העיור המואץ זה מכבר , ולצד הקדמה ורמת החיים הגבוהה שהן מספקות לתושביהן , הן מתמודדות עם תופעות של התיישנות , התרוקנות והזנחה - בעיקר באזורים הוותיקים של הערים . תופעה אורבנית ( עירונית ) אחרת , הצוברת תאוצה ומשפיעה השפעה עצומה על המתרחש בעולם כולו , היא תופעת הערים הגלובליות . בשלושת הנושאים האלה עוסק הפרק השלישי , והוא מסתיים בכמה הערות על הצפוי לערים בעתיד .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים