גורמים רבים משפיעים על מערך שימושי הקרקע בעיר , והשפעתם המצטברת לאורך השנים יוצרת את מערך שימושי הקרקע הייחודי לכל עיר ועיר . למרות ההבדלים בין הערים אפשר להבחין בקבוצות של ערים שיש למבנה שלהן מאפיינים משותפים , ולסרטט דגמים אחדים של מבנה עירוני . מודלים אלו מנסים להסביר כיצד נוצרים שימושי קרקע נבדלים וכן את הגורמים למיקומם במרחב . באמצעות הדגמים הללו אפשר להסביר תהליכים עירוניים , להשוות בין ערים ולהכין תרחישים לשינויים הצפויים בעיר . לפניכם שלושה מן הדגמים המרכזיים . אין עיר שמערך שימושי הקרקע שלה זהה לאחד הדגמים , אך אפשר למצוא בערים שונות דמיון לדגם זה או אחר . חוקרים אמריקנים הם שפיתחו את הדגמים בתקופה מסוימת , ומשום כך הדגמים מתאימים יותר לערים אמריקניות באותה תקופה מאשר לערים אחרות בעולם . הדגם המעגלי ארנסט בורגס פיתח ב1925- את " הדגם המעגלי , " על פי המבנה שהיה לעיר שיקגו באותה תקופה . על פי הדגם המעגלי , העיר בנויה טבעות טבעות סביב המע"ר . הטבעת הקרובה למע"ר מייצגת אזור מעבר , שבו מתרחשים כל העת שינויים . כאן נמצאים זה לצד זה בתי מלאכה , עסקי מסחר סיטונאי ומגורים של מיעוטים את...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים