בכל עיר יש שטחים פתוחים . מיעוטם שרידים לנוף הטבעי ולצמחייה המקומית , ורובם תוכננו והוקמו בידי אדם : גנים ציבוריים , פארקים וגני שעשועים . השטחים הפתוחים , המכונים גם " שטחים ירוקים , " הם על פי רוב שטחים ציבוריים המתוחזקים בידי הרשות המקומית . תרומתם לחיי העיר רבה , והיא גדלה ככל שהעיר גדלה . תפקידיהם מגוונים : בילוי , בידור , מנוחה ופעילות ספורט ; וכן מפלט משאון העיר ומן הנוף העירוני המלאכותי . שטחים אלו משמשים כ"ריאות ירוקות" של העיר : הצמחייה קולטת את הפחמן הרעיל הנפלט מכלי הרכב ופולטת לאוויר חמצן . כמו כן הצמחים , ובעיקר העצים , סופגים חלק מהרעש שכלי הרכב יוצרים ; מי הגשמים מחלחלים לקרקע ומעשירים את מי התהום , שלא כמו ברוב שטחה של העיר המכוסה בטון ואספלט . היקף השטחים הפתוחים ומיקומם משתנה מעיר לעיר . מרביתם מצויים בשולי העיר , אך גם בתוך הערים , ובפרט בערים במדינות המפותחות , יש שטחים ירוקים דוגמת סנטרל פארק בניו יורק , יער בולון בפריז או פארק הירקון בתל אביב . ערים שבהן השטחים הירוקים נרחבים מכונות " ערים ירוקות . " כאלה הן לדוגמה ונקובר בקנדה וסיאטל בארה"ב . בערים רבות בעולם הש...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים