שטח נרחב בכל עיר מוקצה לתחבורה - לכבישים , מחלפים , תחנות אוטובוס , מגרשי חנייה , מסילות ברזל , תחנות רכבת , מתקני נמל , נמלי תעופה ועוד . בערים שבהן קיימת מערכת תחבורה מפותחת - כשליש משטחה של העיר מוקדש לתפקוד זה , ובערים שבהן השימוש ברכב פרטי גדול במיוחד - השטח גדול אף יותר . מערכת התחבורה העירונית מאפשרת לאנשים ולסחורות לנוע בין חלקי העיר , להיכנס אל העיר ולצאת ממנה - תנועה הכרחית לתפקודה התקין של העיר . קיים קשר הדוק בין התפתחותה של מערכת התחבורה העירונית לבין התפתחותה של העיר . פיתוח התחבורה הוא המאפשר את התפשטותה של העיר במרחב ואת התפתחותם של שימושי הקרקע הנפרדים בעיר . שינויים בשימושי הקרקע גוררים שינויים במערך התחבורה - ולהפך . לדוגמה : כשבונים שכונה חדשה , סוללים כבישי גישה חדשים המובילים אליה , וקווי אוטובוס קיימים משנים את מסלולם כדי להגיע אליה . סלילת כביש חדש או הנחת מסילת ברזל אל אותה שכונה מקלות את הנגישות אליה ומעודדות עוד תושבים לעבור להתגורר בה . היבט נוסף של הקשר בין מערכת התחבורה העירונית לבין שימושי הקרקע והפעילות המתרחשת בהם - קשור להתאמה בין היקף הפעילות להיקף הת...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים