אזורי המגורים משתרעים על פני השטח הנרחב ביותר בעיר . באזורים אלו הנוף הבולט הוא בתי המגורים , ולצדם - השירותים החיוניים לתושבים , ובהם גני ילדים , בתי ספר , חנויות מכולת , גינות ציבוריות , קופות חולים , סניפי דואר וכדומה . בכל עיר קיימים הבדלים ניכרים בין אזורי המגורים : בצפיפות הבנייה , בגובה הבנייה , בסגנונה ובאיכותה , ברמת התחזוקה , ברמת השירותים , בהיקף השטחים הפתוחים ועוד . אחד ההבדלים הבולטים בין אזורי המגורים הוא ההבדל בין בנייה רוויה לבין בנייה צמודת קרקע . בקרבת המע"ר יימצאו על פי רוב בניינים גבוהים בבנייה רוויה כי שם הקרקע היא עדיין היקרה ביותר בעיר ; הבנייה של בתי מגורים נמוכים צמודי קרקע מאפיינת את הפרוורים שבשולי העיר , שם הקרקע היא הזולה ביותר בעיר . אחד המאפיינים הבולטים של העיר המודרנית , ובעיקר של הערים הגדולות , הוא השונות החברתית והתרבותית הגדולה של האוכלוסייה המתגוררת בה . שונות זו היא חלק מקסמה של העיר , שיש בה מרחב מחייה והכרה לקבוצות אוכלוסייה מגוונות . לעתים קרובות נוצרים בעיר אזורי מגורים השונים אלה מאלה באופי אוכלוסייתם : שכונות מפוארות ושכונות עוני , שכונות ש...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים