מימיה הראשונים שימשה העיר מרכז למלאכה , ומאז המהפכה התעשייתית הייתה למרכז הייצור התעשייתי . מצד אחד התעשייה מילאה תפקיד חשוב בהתפתחותן של הערים - ומצד אחר התפתחות הערים מילאה אף היא תפקיד חשוב בשינויים בענף התעשייה . ענף התעשייה כולל מגוון רחב של מפעלים - מבתי מלאכה קטנים המעסיקים עובדים מעטים ועד מפעלי ענק המעסיקים מאות ואלפי עובדים . נוכחותם של אזורי התעשייה בנוף העירוני בולטת , הם תופסים שטח נרחב המשמש לייצור ולאחסון , ורבים מהם יוצרים בעיר הצפופה מטרד של זיהום ורעש . מראשית המהפכה התעשייתית התפתח מגזר התעשייה בעיר ועבר תמורות רבות : התעשייה עוברת ממרכז העיר לשוליה בתקופת המהפכה התעשייתית הוקמו רוב מפעלי התעשייה בתוך הערים בגלל הצורך למקמם קרוב ככל האפשר לריכוזי האוכלוסייה ולמגורי העובדים . עוד גורם מיקום חשוב באותם ימים היה הקרבה לחומרי הגלם , מפני שהובלת חומר הגלם למרחק רב ייקרה את הייצור . מפעלי התעשייה הכבדה מוקמו בערים הסמוכות למקורות חומרי הגלם ( מחצבים ומקורות אנרגיה , כמו - ברזל , פחם , אלומיניום ונחושת , ( ומפעלי התעשייה הקלה , שמוצרים חקלאיים שימשו עבורם כחומרי גלם , מוקמו...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים