שימושי קרקע מסחריים הם מרכיב חשוב בסביבה העירונית . ענף המסחר הולך ומתפתח במהירות רבה עקב הכניסה הקבועה של מוצרים חדשים לשוק והגידול בצריכה . המרחבים המסחריים מצויים במקומות שונים בעיר : מרחב מסחרי מרכזי במע"ר , אזורי מסחר לינאריים ( קוויים ) לאורך רחובות וכבישים ראשיים , ואזורי פעילות ממוקדים המתמחים במסחר ושירותים , המפוזרים במקומות שונים בעיר - וגם מחוצה לה . את המרחבים המסחריים בערים אפשר לדרג בהתאם לגודלם : בתחתית המדרג נמצאות חנויות קטנות ובודדות , דוגמת חנויות מכולת או " פיצוציות" בצומתי רחובות ; מעליהן נמצא המרכז השכונתי , המשרת מרחב מצומצם ( שכונה או כמה רחובות , ( ובו כמה בתי עסק העונים על צורכי היום-יום של התושבים במרחב - מרכול קטן , מספרה , חנות הלבשה , חנות ספרים וכדומה ; מעליו נמצא מרכז הרובע , המשרת 100-50 אלף תושבים , ובו בתי עסק וחנויות במגוון רחב קצת יותר . בראש המדרג נמצא המע"ר , המשרת את העיר כולה , ובערים שהן גלעין המטרופולין - אף את המטרופולין כולה . מדרג זה מוסבר באמצעות העקרונות הכלכליים של סף כניסה וטווח מוצר : ככל שלמוצר מסוים יש סף כניסה נמוך יותר וטווח מוצר ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים