מאז ומעולם התפתחו ערים במקומות שבהם קיימים גורמי מיקום נוחים . יש ערים , שנסיבות הקמתן קשורות לתנאים הפיזיים של המקום ולאפשרויות הכלכליות המזומנות במקום הזה ; יש ערים שקמו במקום מסוים מסיבות היסטוריות או דתיות , ויש ערים שמיקומן נקבע משיקולים פוליטיים ומינהליים . לעתים אפשר להצביע על גורם מיקום מרכזי אחד , שהביא למיקומה של העיר במקום שבו הוקמה , אך לרוב מיקומה של עיר נקבע מתוך צירוף של גורמים שונים . לדוגמה : ערים רבות באירופה הוקמו לאורך נהרות , שהיו מקור למים ולמזון , שימשו נתיב תחבורה , הגנו על העיר - וסייעו לפרנסת התושבים . ואולם הקמתה של כל אחת מן הערים התבססה על עוד גורמי מיקום - פיזיים , היסטוריים , דתיים ואחרים . יש לציין כי במשך הזמן משתנים הגורמים שקבעו את מיקומה של עיר מסוימת בעת הקמתה , ובמקרים מסוימים השינוי פוגע בכלכלת העיר . למשל : ערים שונות שהוקמו לאורך נתיבי תחבורה ראשיים והתפרנסו ממתן שירותי דרך , נפגעו כשפחתה חשיבותה של הדרך שלצדה שכנו , כפי שקרה לדוגמה למצפה רמון עם סלילת כביש הערבה . אבל גם במקרים כאלו , שתנאי המיקום הראשוניים אינם עוד גורם חשוב לקיומה של העיר , ל...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים