העיר ה"פוסט תעשייתית" הבדל מרכזי בין הערים בימינו לבין הערים התעשייתיות שקדמו להן הוא היעלמות התעשייה מן הנוף העירוני ברבות מן הערים - ובעיקר מן הערים שבמדינות המפותחות . בעקבות השינויים במגזרי התעסוקה מרבית תושבי הערים בעולם עוסקים בענפי השירותים לסוגיהם . גם בערים במדינות הפחות מפותחות , שכלכלתן עדיין מבוססת על התעשייה , רוב התושבים מועסקים בענפי השירותים , וככל שהעיר מפותחת יותר - עוד תושבים עוברים מהמגזר השלישוני של השירותים , אל המגזר הרביעוני והחמישוני . על כן אחד הכינויים לעיר בת זמננו הוא " העיר הפוסט תעשייתית" ובעברית : " העיר הבתר תעשייתית . " מעיר למטרופולין התהליך הדרמטי ביותר המאפיין את הערים בימינו הוא התפשטותן במרחב בתהליך הנקרא " זחילה עירונית" . בתהליך זה היישובים הכפריים סביב מוקדים עירוניים גדולים משנים את אופיים ומקבלים אופי עירוני , הבא לידי ביטוי בתעסוקות עירוניות , כמו מסחר ושירותים , ואף בשימושי קרקע עירוניים , כמו מלאכה ואחסון . לזחילה העירונית מתלווה תופעה של הקמת ערי לוויין חדשות סביב המוקד העירוני הוותיק והצפוף - באזורים שהיו בעבר אזורים כפריים . תהליכים אלו...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים