במהלך ההיסטוריה התרחשו בערים שינויים ניכרים בתפקודן , בבסיס הכלכלי שלהן , בגודל אוכלוסייתן , במבנה שלהן ובאורח החיים הנהוג בהן . נבחן את השינויים העיקריים באמצעות ערים שהוקמו בתקופות שונות - העיר המסורתית הקדומה , עיר ימי הביניים , העיר התעשייתית , העיר ה"פוסט תעשייתית" - והמעבר מן העיר אל המטרופולין . העיר המסורתית הקדומה העיר המסורתית התקיימה במשך מאות שנים במקומות שונים ברחבי העולם - במזרח התיכון , באסיה , באמריקה התיכונה ובאמריקה הדרומית . למרות ההבדלים הניכרים בין חלקי עולם אלו , אפשר להבחין במאפיינים משותפים לכל הערים ששכנו בהם . גורמי המיקום המרכזיים של הערים הקדומות היו תנאי טבע נוחים להתיישבות : קרבה למקורות מים , מקומות שסיפקו הגנה טבעית , סביבה חקלאית שאיפשרה ייצור של עודפי מזון , קרבה לנתיבי תחבורה וכדומה . על בסיס עודפי המזון התפתחה בעיר הקדומה שכבת אוכלוסייה לא יצרנית - אנשי דת , אנשי שלטון ומינהל , בעלי מלאכה וסוחרים . התפתחותה של העיר הייתה בדרך כלל ספונטנית , ורק ערים מעטות נבנו לאחר תכנון . העיר המסורתית הייתה קטנה וצפופה , ובמקרים רבים הקיפה אותה חומה , שלא איפשרה לה...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים