בכל מדינה קיימות ערים בגדלים שונים - מערי ענק ועד ליישובים עירוניים קטנים . היחס בין מספר הערים לבין גודלן הוא יחס הפוך : מספרן של הערים הקטנות גדול , וככל שהערים גדולות יותר - מספרן קטן . כאשר מדרגים את היישובים העירוניים במדינה לפי גודלם ובוחנים את היחסים ביניהם , מתקבל המדרג העירוני של המדינה . בדרך כלל ככל שמדינה מפותחת יותר , ותהליך העיור שעברה ארוך יותר - המדרג העירוני שלה מפותח יותר , ויש בה ערים ברוב סדרי הגודל : ערים גדולות , בינוניות וקטנות . חוקרים רבים ניסו למצוא חוקיות במדרג העירוני של מדינות העולם , ובעזרתה להגדיר את ההבדלים במבנה המדרג העירוני בין מדינות שונות ואת הגורמים להבדלים . אחד מסוגי המדרגים העירוניים הבולטים מכונה " מדרג ראשות" והוא מתייחס למדרג עירוני , שבו ממדיה של אחת הערים במדינה גדולים במידה יוצאת דופן מגודלן של שאר הערים באותה מדינה . כאשר עיר זו גדולה לפחות פי 2 מן העיר השנייה בגודלה במדינה , נוהגים לכנותה " עיר ראשה" . לדוגמה : וינה , בירת אוסטריה , היא עיר ראשה שכן במטרופולין וינה מתגוררים קרוב ל 2 . 3- מיליון תושבים , ( 2009 ) שהם קרוב לשליש מאוכלוסיית...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים