לפני כ200- שנה החל להתרחש המפנה ביחס שבין שיעור תושבי הערים לשיעור תושבי הכפרים בעולם . החל בסוף המאה ה18- שיעור תושבי הערים הולך וגדל , ובו בזמן הולך ופוחת שיעור תושבי הכפרים . הגידול המתרחש בשיעור התושבים העירוניים מכונה " תהליך העיור" , ומאחר שממדיו של תהליך זה בתקופה המודרנית , בהשוואה לעבר , כה עצומים - יש המכנים אותו "מהפכת העיור . " תחילתה של מהפכת העיור חופפת לתחילתה של המהפכה התעשייתית , והתעצמותה כרוכה בתהליכי התיעוש שהשתכללו והתפשטו בתקופה זו . במפעלי התעשייה שקמו בזה אחר זה נוצר צורך גובר והולך בידיים עובדות , ובד בבד - כניסתן של מכונות חקלאיות לאזורים הכפריים יצרה באזורים אלו עודף בעובדים . השילוב בין דרישה גוברת לעובדי תעשייה בערים והצטמצמות מקורות הפרנסה בכפרים הביא להתפתחות תנועת הגירה פנימית - מן הכפרים אל הערים . זאת ועוד : הגידול במספר תושבי הערים הביא לגידול בביקוש לסחורות ולשירותים , וכך - על מנת לספק את הביקושים החדשים - הוקמו מפעלים נוספים ושירותים נלווים נוספים . מפעלים ושירותים אלו נזקקו גם הם לידיים עובדות , וכך הואצה ההגירה , וכן הלאה - במה שמכונה "מעגל התיעו...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים