יישובים עירוניים מצויים בימינו בכל רחבי העולם , ויותר ממחצית מתושבי העולם מתגוררים בהם . אך לא תמיד כך היה ; לאורך מרבית תקופות ההיסטוריה האנושית היו היישובים העירוניים מעטים וקטנים , ורוב תושבי העולם חיו ביישובים כפריים . עם זאת יישובים עירוניים הם תופעה עתיקת יומין , והערים הראשונות בעולם הוקמו כבר לפני כמה אלפי שנים .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים