לאורך מרבית תקופות ההיסטוריה האנושית רק מעטים בעולם כולו התגוררו בערים . ואולם מסוף המאה ה , 18- בעקבות המהפכה התעשייתית , החל לגדול חלקם של התושבים העירוניים באוכלוסיית העולם - והיום מתגוררים יותר ממחצית תושבי העולם בערים . מהם התהליכים שבעקבותיהם גדל חלקם של תושבי הערים באוכלוסיית העולם ? כיצד שינוי זה משפיע על מספר הערים , על מספר תושביהן ועל שטחן ? כיצד השתנתה העיר מימיה הראשונים ועד ימינו אלו ? מהם התפקודים שהעיר ממלאת , וכיצד הם באים לידי ביטוי במרחב העירוני ? עם אילו קשיים הערים מתמודדות היום , ואילו פתרונות עומדים לרשותן ? מהם ההבדלים בין הערים במדינות המפותחות לערים במדינות הפחות מפותחות , ומהם הגורמים להבדלים ? מהו סוד קסמה של העיר , ומדוע רבים כל כך מבקשים לחיות בה ? נושאים אלו ואחרים יידונו ביחידה הזאת .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים