לצד ההבחנה בין אזורי הגלעין לאזורי השוליים , קיימות עוד הבחנות הבאות לידי ביטוי במרחב - והן הבחנות בין אזורים כפריים לאזורים עירוניים ובין קבוצות אוכלוסייה עשירות לקבוצות אוכלוסייה עניות . חשוב לציין כי הבחנות אלו חופפות במידה רבה להבחנה בין אזור הגלעין לשוליים , שכן אזור הגלעין הוא ברובו עירוני , ואזורי השוליים הם במידה רבה כפריים - רוב האוכלוסיות העשירות מאכלסות את אזורי הגלעין , בעוד רוב האוכלוסיות העניות מרוכזות באזורי השוליים . ואולם גם באזורי השוליים מצויים יישובים עירוניים ואוכלוסיות עשירות , וגם באזורי הגלעין קיימים יישובים כפריים ואוכלוסיות עניות . נבחן את שתי ההבחנות הללו אחת לאחת . רמת הפיתוח באזורים עירוניים ובאזוריים כפריים כללית , רמת הפיתוח באזורים העירוניים גבוהה מזו שבאזורים הכפריים . תופעה זו בולטת יותר במדינות פחות מפותחות ובמדינות המצויות בעיצומם של תהליכי פיתוח מהירים , והיא הולכת ונעלמת ככל שרמת הפיתוח במדינה עולה . בשעה שעיקר הפיתוח במדינות העוברות תהליכי פיתוח מתרחש בערים ובסביבתן הקרובה , השינויים באזורים הכפריים אטיים יותר . בניסיון " להדביק את הפער" רבים מתוש...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים