אחת הדוגמאות המובהקות לפיתוח לא שוויוני בתחומי אותה מדינה - היא איטליה . הנתונים הכלכליים של איטליה ( לפי נתוני ( 2008 אמנם ממקמים אותה מבחינת רמת הפיתוח במקום ה19- מ179- מדינות בעולם ובמקום ה7- בעולם בהיקף התוצר המקומי הגולמי - ואולם עיון מדוקדק יותר בנתוני המחוזות השונים מגלה כי הפיתוח במדינה אינו אחיד . חלקה הצפוני והצפון-מערבי של המדינה ( מחוזות לומברדיה , פיימונטה וליגוריה ) הוא מוקד העוצמה הכלכלית של איטליה ואחד האזורים המפותחים באיחוד האירופי . מאפיינים אותו - תעשייה מפותחת , ערים גדולות ומודרניות , מערכות תחבורה מפותחות , הכנסה גבוהה לנפש , רמת חיים גבוהה , רמת השכלה גבוהה וכוח אדם מיומן , חקלאות מודרנית עתירת הון וטכנולוגיה , ומבחר של שירותים וחיי תרבות עשירים . מוקד התיעוש נמצא במשולש שנוצר בין הערים מילנו ( לומברדיה , ( טורינו ( פיימונטה ) וגנואה ( ליגוריה ) - המכונה " המשולש התעשייתי : " מילנו משמשת מרכז פיננסי , צומת תחבורה ומרכז תעשייה ראשי , ומייצרים בה ציוד כבד , תעשייה כימית ואופנה ( בנטון , גוצ'י , ארמני ;( טורינו היא מרכז התעשייה השני בחשיבותו באיטליה , המתמחה בתעשיי...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים