ככל שתהליכי הפיתוח במדינה מהירים ונרחבים יותר - הפערים בין אזור הגלעין לאזורי השוליים גדלים . כיצד נגרמים הפערים , ומדוע הם הולכים ומתרחבים ? המפתח להבנת היווצרותם של הפערים מצוי בתהליכים המתרחשים באזורי הגלעין . כאמור , באזורים אלו מתקבצים יזמים , עסקים , חברות כלכליות ופעילויות פוליטיות ותרבותיות , ובמקום נצבר כוח כלכלי ופוליטי רב . לעתים ההתקבצות הזאת צוברת תאוצה ועוצמה - ואז נוצרת במקום אגלומרציה . המנגנון המביא לצמיחת אגלומרציה מבוסס על עקרון ה"יתרון לגודל" : ככל שעסק , עיר או אזור גדולים יותר - כך הם גם יעילים יותר , ולפיכך רווחיים יותר . בבדיקת המנגנון הזה במרחב מתברר כי כשבמקום מסוים מתחילה להתרחש צמיחה כלכלית , נמשכים אליו עוד עסקים ועוד עובדים המעוניינים להשתתף בתהליך הצמיחה וליהנות מן היתרונות הנוצרים במקום . העסקים נהנים מריכוז כוח עבודה מקצועי , ובמקום מתפתחים שירותים נלווים . העובדים מצדם נהנים ממגוון מקומות עבודה לבחירה . עלויות הייצור של עסקים המצויים בקרבת עסקים אחרים יורדות , כי הם חולקים תשתיות ושירותים משותפים ומאגר מקצועי של כוח אדם - והדבר תורם להצלחתם ( לדוגמה : ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים