ברוב המדינות קיים אזור גלעין , שמרכזו בעיר הבירה או בעיר הגדולה במדינה , והוא האזור בעל רמת הפיתוח הגבוהה במדינה . האזורים המרוחקים מן הגלעין מכונים " אזורי השוליים" , ורמת הפיתוח שלהם לעתים קרובות נמוכה הרבה יותר ( לעתים משמשים המושגים " מרכז-פריפריה" במקום המושגים " גלעין-שוליים . ( " מבנה זה של גלעיןשוליים מאפיין מדינות גדולות וקטנות , צפופות אוכלוסין ודלילות אוכלוסין , מפותחות ופחות מפותחות . מבחר המדדים , המשמשים לבדיקת רמת הפיתוח הכללית של מדינות העולם , משמשים גם לבחינת רמת הפיתוח באזורים שונים בתוך מדינה ומסייעים לקבוע אם אזור מסוים הוא חלק מאזור הגלעין או מאזור השוליים . המאפיינים של אזור הגלעין מוקד של פעילות כלכלית - המאפיין הבולט ביותר של אזור הגלעין הוא ריכוז הפעילות הכלכלית . חלק ניכר מן הפעילות הכלכלית במדינה מרוכזת בגלעין , והתמ"ג לנפש המיוצר בו גדול בהרבה מן התמ"ג לנפש בשאר חלקי המדינה . ריכוז של תעשייה , מסחר ושירותים , וחקלאות מועטה - עיקר הפעילות הכלכלית באזור הגלעין מבוססת על מגזרי התעשייה והשירותים , והעיסוק בחקלאות מצומצם . ריכוז האוכלוסייה הגדול בגלעין מאפשר את ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים