אי-שוויון מרחבי ופערים בין-אזוריים במדינות העולם הם תופעה מוכרת מראשית ההיסטוריה האנושית , וברוב המדינות יש אזור שהוא מפותח יותר משאר האזורים , ותהליכי הפיתוח המתקיימים בו יעילים ומהירים יותר מתהליכי הפיתוח באזורים אחרים . תהליכי הפיתוח המהירים ותהליכי הגלובליזציה המתרחשים כיום גורמים להרחבת הפערים הללו , ולכן כשנתונים של מדינה מסוימת מצביעים על רמת פיתוח גבוהה - יש להבין שאלו הם נתונים ממוצעים , שאינם משקפים את אי-האחידות ברמת הפיתוח בתוך המרחב של המדינה . קרוב לוודאי שבמדינה חיות אוכלוסיות עניות במרחבים שרמת הפיתוח שלהם נמוכה במיוחד , ואוכלוסיות עשירות חיות ברמת פיתוח גבוהה יותר ממה שהנתונים משקפים . אי-שוויון מרחבי : קיומם של הבדלים או פערים ברמת הפיתוח בין מקום למקום בתוך מרחב גאוגרפי כלשהו : אזור , מדינה או העולם כולו . אזור גלעין : אזור עירוני צפוף אוכלוסין , שבו מתרכזת עיקר הפעילות הכלכלית , הפוליטית והתרבותית של המדינה . אזור שוליים ( פריפריה : ( אזור שאינו נכלל בתחום הגלעין הראשי או בתחום גלעיני המשנה של המדינה . אזורי שוליים הם דלילי אוכלוסין , והיקף הפעילות הכלכלית והתרבותית...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים