תהליכי הגלובליזציה משפיעים על תחומי חיים רבים הן במדינות המפותחות הן במדינות הפחות מפותחות , ויש להם השלכות חיוביות ושליליות על אורח החיים של כולנו . מאחר שהגלובליזציה מייצרת מרחב משותף שבו אנשים , תרבויות , כלכלות ומדינות - קשורים , משפיעים ותלויים אלה באלה , צצות לא פעם בעיות ועולים ניגודי אינטרסים הנובעים מכך שתהליכים שמיטיבים עם צד אחד , לא תמיד מיטיבים עם הצד האחר . נעמוד על כמה מן הדילמות שצצות בעקבות תהליכי הגלובליזציה ומעסיקות ארגונים ואנשים רבים ברחבי העולם . האם תהליכי הגלובליזציה מנציחים את התלות של המדינות הפחות מפותחות במדינות המפותחות ? אחת הטענות העיקריות המושמעות כיום נגד הגלובליזציה היא שהתהליכים הגלובליים מנציחים את השליטה של מדינות המערב המפותחות במדינות שהיו נתונות לשלטונן במהלך התקופה הקולוניאלית , והפעם בדרך חדשה - המכונה " נאו-קולוניאליזם . " אמנם המדינות שהיו בעבר קולוניות השתחררו זה מכבר מהכיבוש ונעשו מדינות לאום עצמאיות , אך מבחינה כלכלית הן עדיין תלויות בהחלטות המתקבלות בארגונים המשתייכים למדינות המפותחות , ובהם החברות הרב-לאומיות והגופים הכלכליים הבין-לאומיי...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים