נראה כאילו המדינות המפותחות הן המרוויחות העיקריות מתהליכי הגלובליזציה . הבעלים וההנהלות של מרבית החברות הרב-לאומיות , מובילות הגלובליזציה , מצויים במדינות אלו . כך גם הבנקים ובתי ההשקעות הגדולים וכן הארגונים ומקבלי ההחלטות השולטים בכלכלה העולמית . כל אלו תורמים לצמיחתן הכלכלית של המדינות המפותחות ולעלייה ברמת החיים של תושביהן . ואולם גם בקרב המדינות המפותחות אפשר למצוא היבטים מגוונים של הגלובליזציה - חלקם , כאמור , חיוביים וחלקם שליליים . היבטים חיוביים התפתחות אזורי תעשייה חדשים החברות הרב-לאומיות משתמשות במרחב העולמי כדי לייצר יתרונות כלכליים . התחרות ביניהן בכלכלה הגלובלית החדשה מבוססת על זיהוי מדויק של הגורמים הגאוגרפיים בעולם ועל המיקום של כל פעילות כלכלית ( הפקת חומרי גלם , ייצור , אחסון , תפקודי משרד , שיווק וניהול ) במקום האופטימלי עבור כל פעילות שכזאת . כפי שראינו , החברות הרבלאומיות מחליטות איפה למקם את המפעלים - על פי כוח האדם , רמת המיומנות , גובה השכר , התאגדויות מקצועיות , מסים והוצאות ההובלה . על בסיס זה נסגרים מפעלים במקום אחד - ונפתחים מחדש במקום אחר . כך יוצרת הגלובלי...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים