בחלק מן המדינות הפחות מפותחות יש לתהליכי הגלובליזציה השפעה רבה , והן עוברות תהליכי שינוי מהירים . רבות מהן עברו תוך תקופה קצרה מכיבוש קולוניאליסטי לעצמאות מדינית ולהשתלבות בתהליכי הגלובליזציה . השפעות אלו באות לידי ביטוי בדרכים שונות והן אינן חד משמעיות : חלקן משפרות את חיי התושבים , ואחרות מרעות את תנאי החיים של חלק גדול מהאוכלוסייה . הנה כמה מן ההשפעות העיקריות של תהליך הגלובליזציה על המדינות הפחות מפותחות : היבטים חיוביים צמיחה כלכלית ועלייה ברמת החיים השתלבותן של מדינות פחות מפותחות בשוק הגלובלי פותחת לפניהן אפשרויות להגברת קצב הצמיחה של כלכלתן . ההאצה בקצב הצמיחה נובעת מהון זר המושקע ברבות מהן , ומהגדלת ההכנסות מיצוא . כך גדל ההון העומד לרשות המדינה לשם האצת הייצור , גדלה הכנסת התושבים , וגדלה הצריכה המניעה את הכלכלה . ההשתלבות בשוק העולמי מביאה אתה גם את הצורך בשיפור רשת התחבורה ורשת התקשורת ; בהעלאת רמת השירותים וגיוונם ; העלאת רמת החינוך , ההשכלה והכשרת העובדים ; ושכלול המערכת הפיננסית . כל אלו תורמים לפיתוח מואץ ולהעלאת רמת חייהם של התושבים . ואמנם , בהשוואת הנתונים של מדדי הפ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים