עדיין אי אפשר לשער את תוצאות הגלובליזציה לטווח הארוך , אבל לאחר כ50- שנה של תהליכי גלובליזציה אינטנסיביים אפשר לסכם סיכום ביניים ולבחון את המגמות והכיוונים של השינויים המתרחשים בעולם . כיום ברור כי יתרונותיה וחסרונותיה של הכלכלה הגלובלית משתנים מעת לעת וממדינה למדינה , וכי הם תלויים במגוון גורמים . בסעיפים הבאים ייבחנו יתרונותיהם וחסרונותיהם של התהליכים המאפיינים את הכלכלה הגלובלית במדינות הפחות מפותחות ובמדינות המפותחות .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים