התרחבות הסחר העולמי הסחר העולמי מבוסס על יצוא ויבוא של סחורות ושירותים בין מדינות העולם , בהתאם לכללים בין-לאומיים ולכללים המקומיים של כל אחת מהמדינות . קשרי מסחר בין מדינות היו קיימים כבר בתקופות היסטוריות קדומות , אבל הסחר העולמי קיבל תנופה גדולה מאז התפשטות הקולוניאליזם , וגידול מואץ נוסף בהיקפי הסחר העולמי מתרחש החל במחצית השנייה של המאה ה , 20- עם התגברותם של תהליכי הגלובליזציה . לאחר מלחמת העולם ה2- נקבעו הסכמי סחר , המכונים " הסכמי גאט" , ( GATT - General Agreement on Tariffs and Trade ) שעל בסיסם התנהל המסחר העולמי עד - 1995 עת הוקם " ארגון הסחר העולמי" , ( WTO - World Trade Organization ) שתפס את מקומם והוא פועל עד היום . ארגון הסחר העולמי מייצג שאיפה למינימום מכסים , מכסות והגבלות אחרות , העלולות לפגוע במעבר החופשי של סחורות ממקום למקום . בארגון חברות כיום 153 ( 2010 ) מדינות , ומקום מושבו בז'נבה בשווייץ . ארגונים אחרים האחראים להתרחבות הסחר העולמי הם השוק האירופי המשותף , שלימים היה לאיחוד האירופי , והשפעתו על היקף הסחר היא עצומה ; וארגון נפט"א , ( Free Trade Agreement NAFTA...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים