תהליכי הגלובליזציה הם בראש ובראשונה תוצאה של שינוי עמוק באופי הפעילות הכלכלית בעולם . זהו סדר עולמי חדש , המסיר במידה רבה את מגבלות הסחר ותנועות ההון בין אזורים שונים בעולם ומתעלם לעתים קרובות מקיומם של גבולות מדיניים ומדינות לאום . מקובל לראות את ראשיתם של תהליכי הגלובליזציה במחצית השנייה של המאה ה , 19- והם הואצו והתחזקו במחצית השנייה של המאה ה . 20- ההתפתחויות הפוליטיותכלכליות וההתפתחויות הטכנולוגיות שהתרחשו בתחומי התחבורה והתקשורת בשלהי המאה ה20- הן הגורמים העיקריים לזירוז תהליכי הגלובליזציה . התפתחויות פוליטיות וכלכליות מאז מלחמת העולם ה2- היה העולם נתון להשפעה של שתי מעצמות : מן הצד האחד גוש מדינות המערב , וארצות הברית בראשו - ומן הצד האחר גוש מדינות מזרח אירופה , וברית המועצות ( לשעבר ) בראשו . במשך כ40- שנה , עד סוף שנות ה80- של המאה ה , 20- התקיים מאבק איתנים בין שתי מעצמות-העל , ארה"ב ובריה"מ , על כוח ועל תחומי השפעה . תקופה זו מכונה " תקופת המלחמה הקרה" בגלל אופי המאבק בין המעצמות : הייתה זו תקופה של מתח רב , חשדנות הדדית , פעולות ריגול , מירוץ חימוש - שכלל חימוש גרעיני , תח...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים