במשך מאות שנים התקיימו קשרים כלכליים , חברתיים ותרבותיים בין אזורים שונים בעולם . קשרים אלו התחזקו והתרחבו בתקופה הקולוניאלית . בתקופה זו חברות הסחר היו חברות גלובליות , וכך גם רבות מן התעשיות . ואולם בעשורים האחרונים גדלו ההיקף והעוצמה של קשרים אלו לממדים שלא נודעו בעבר , והם מכונים " תהליכי גלובליזציה . " הגלובליזציה משפיעה על הכלכלה , החברה והתרבות - ועל היישובים , הסביבה ואורח החיים של תושבי העולם כולו . בתהליכי הגלובליזציה - מדינות , קהילות , חברות כלכליות ואנשים מכל רחבי העולם יוצרים קשרים פיזיים ווירטואליים הדוקים , כמעט ללא התחשבות במחסומים של גבולות מדיניים . כך מתאפשר מעבר מהיר של מוצרים , הון , אנשים , מידע ורעיונות - ממקום למקום ; כלכלות , תרבויות ותנועות פוליטיות משתלבות זו בזו ומזינות אלו את אלו ; ובני האדם ברחבי העולם מפתחים טעמים ומנהגים תרבותיים דומים , כאילו העולם כולו הוא יחידה אחת . על כן יש המכנים את העולם בימינו - "כפר גלובלי . " בפרק זה ייבחנו הגורמים להתפתחות תהליכי הגלובליזציה , מאפייני התהליכים הללו , השלכותיהם על מדינות העולם השונות , והאופן שבו הם מחוללים בה...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים