השתלטות מדינות אירופה על שטחים מחוץ ליבשת החלה עוד לפני התקופה הקולוניאלית , אך החל בראשית המהפכה התעשייתית ( סוף המאה ה18- וראשית המאה ה ( 19- קיבלה ההשתלטות תאוצה - והיא חיזקה את תהליכי התיעוש והעיור המואצים שעברו מדינות אירופה באותה עת . האצת התיעוש המהפכה התעשייתית , שהביאה להתפתחות המואצת במדינות אירופה , הייתה אחד הגורמים העיקריים להתפשטות הקולוניאליזם בתקופה השנייה ( מן המאה ה19- ועד סיום מלחמת העולם ה . ( 2- לתהליכי הייצור נדרשו משאבי אנוש , הון וטבע . כוח עבודה לא היה חסר באירופה באותה תקופה , והמסחר עם הקולוניות הניב רווחים גדולים שסיפקו את ההון הדרוש להתפתחות התעשייתית . הקושי העיקרי בפיתוח התעשייה היה המחסור במשאבי טבע , ואותו השלימו בחומרי גלם שיובאו מן הקולוניות . אחת התעשיות הראשונות שהניעה את גלגלי המהפכה התעשייתית הייתה תעשיית הטקסטיל , שהייתה תלויה לחלוטין ביבוא כותנה מן הקולוניות . פיתוח התעשייה עורר תחרות בין מדינות אירופה על השליטה בחומרי הגלם . התעשיינים במדינות אירופה עודדו את ממשלותיהם להרחיב את השליטה הקולוניאליסטית למדינות שבהן היו מצויים חומרי הגלם , כדי להבט...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים