לפני התקופה הקולוניאלית היו מרבית התושבים באמריקה הדרומית , באסיה ובאפריקה מנותקים מן ההתרחשויות וההתפתחויות בחלקים אחרים של העולם ומן המודרניזציה האירופית . הכיבוש הקולוניאלי הוביל למציאות חדשה : מאות מיליונים מתושביהן המקומיים של הקולוניות עברו מחיים במסגרות פוליטיות עצמאיות לחיים בשלטון אירופי , שנטל מהם את ריבונותם וחירותם , אך קישר אותם אל העולם המודרני . מציאות חדשה זו הביאה אתה שינויים מרחיקי לכת , שהשפעתם ניכרת עד היום ברבות מהמדינות שהיו בעבר קולוניות . במדינות רבות ענפי הכלכלה המסורתיים וערכי התרבויות המקומיות נהרסו ונוצלו . אך בצד אלו , הביא הקולוניאליזם לאפריקה ולאסיה קדמה טכנולוגית : נבנו סכרים , גשרים ומסילות ברזל ; הוכנסו דפוסי ארגון ומינהל מודרניים ; הואצו תהליכי העיור והבנייה של תשתיות עירוניות ; ושופרו תנאי התברואה ושירותי הבריאות . כל אלו נעשו אמנם מתוך האינטרסים של השליטים האירופים , אבל הם שירתו גם את האוכלוסייה המקומית . אחד התהליכים הכלכליים , שהתרחבו בתקופה הקולוניאלית , הוא הסחר העולמי ; ומדינות שבעבר הנהיגו כלכלה של משק סגור יצרו קשרים כלכליים ענפים ברחבי העול...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים