השאלה - מדוע מדינות מסוימות מצליחות להגיע לרמת פיתוח גבוהה , ואחרות מפותחות הרבה פחות ונזקקות לסיוע - מעסיקה חוקרים רבים מתחומי הגאוגרפיה , הכלכלה , התרבות , ההיסטוריה ועוד . בעבר היו שחשבו כי גורמים פיזיים , ובהם סוג האקלים ומשאבים של טבע וסביבה הם המכתיבים את רמת התפתחותה של מדינה . הוכחה לכך נמצאה במפת העולם , שבה אפשר להבחין כי מדינות העולם ה"צפוניות" הנמצאות באזורי אקלים ממוזגים הן לרוב מפותחות יותר ממדינות העולם ה"דרומיות" הנמצאות באזורי אקלים טרופיים ומדבריים . ואולם כיום ברור כי דווקא לגורמים תרבותיים-חברתיים , להון האנושי ולגורמים היסטוריים וכלכליים יש השפעה גדולה על רמת הפיתוח ועל יצירת פערים בין מדינות העולם . רבים מצביעים על התקופה הקולוניאלית , שראשיתה במאה ה15- וסיומה באמצע המאה ה , 20- כתקופה שהאירועים שהתרחשו בה מסבירים את הפערים הקיימים כיום בין מדינות העולם , ובה נעסוק בפרק זה . בתקופה הקולוניאלית מעצמות ( אימפריות , ( בעיקר אירופיות , השיגו שליטה בשטחים אחרים בעולם והפכו אותם לקולוניות ( מושבות ) שלהן - באמצעות תהליכים כלכליים , פוליטיים , צבאיים ותרבותיים . לתהליך ז...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים