למדדי הפיתוח השונים חשיבות בייצוג רמת הפיתוח של מדינות העולם . ואמנם , גופים בין-לאומיים אוספים כל העת נתונים על מספר הולך וגדל של מדדים . לדוגמה : בשנת 2010 נמצאו באתר הבנק העולמי 420 מדדי פיתוח שונים - הקשורים ל209- מדינות שונות . ואולם , על אף חשיבותם של המדדים והשימוש הנרחב בהם , ראינו שלכל אחד מהם יש גם מגבלות שצריך להביא בחשבון כשמסיקים ממנו מסקנות על רמת הפיתוח של מדינות . כל מדד בודק תחום מסוים בנקודת זמן מסוימת , ואילו תהליכי הפיתוח הם תהליכים דינמיים , משתנים ומשפיעים זה על זה . לפיכך , כדי להגיע למסקנות אמינות ככל האפשר , כדאי לבדוק את השינויים ברמת הפיתוח לפי המדדים השונים לאורך זמן . לדוגמה : אם בודקים את שיעורי הילודה הממוצעים במדינות מפותחות , פחות מפותחות ותת מפותחות בנקודת זמן מסוימת ולא לאורך זמן - אי אפשר לראות את הירידה המתמשכת בשיעורי הילודה בכל שלוש הקבוצות גם יחד . יש להיזהר מהסקת מסקנות מתוך שימוש במדד פיתוח יחיד . מתברר שיש מדינות שבהן מדדים מסוימים אינם מתאימים לתמונה העולה מניתוח רמת הפיתוח לפי שאר המדדים . לדוגמה : שיעורי הילודה בישראל גבוהים יחסית לאלו המאפ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים