פיתוחים טכנולוגיים בתחומים שונים , כמו חקלאות , תקשורת , תעשייה , רפואה ותחבורה , מעודדים צמיחה ותהליכי פיתוח . באמצעות הטכנולוגיה האדם מרחיב את יכולתו להשפיע על הסביבה ולקדם את שאיפותיו הכלכליות , התרבותיות והחברתיות . קיומן של תשתיות מסוגים שונים הן הבסיס שעליו נבנים תהליכי פיתוח . רמות גבוהות של פיתוח טכנולוגי ותשתיות מעידים על רמת הידע וההון האנושי הקיים במדינה . כשרמת הפיתוח הטכנולוגי והתשתיות גבוהה - יש למדינה יתרון על פני מדינות אחרות . מדדי הפיתוח בתחום הטכנולוגיה והתשתיות בודקים את רמת השימוש באמצעים המשוכללים בתחומי התחבורה ( בים , באוויר וביבשה , ( התקשורת ( טלפון , טלוויזיה , אינטרנט , טלפון נייד , ( התעשייה ( מיכון אוטומטי , מניעת זיהום אוויר ) ואף בחיי היוםיום ( מיכשור ביתי , בניית בתים ועוד . ( נתמקד בכמה מדדים בנושאי הטכנולוגיה והתשתיות : רמת המינוע השימוש בכלי רכב ממונעים הוא אחד מסימני ההתפתחות הטכנולוגית של החברה האנושית , והוא אחד המדדים להערכת רמת החיים והרמה הכלכלית של האוכלוסייה במדינות העולם . את רמת המינוע מודדים באמצעות מספר כלי הרכב לכל 1 , 000 איש ( בתחבורה ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים