המדדים הדמוגרפיים לבדיקת רמת הפיתוח של מדינה מלמדים על תהליכי הגידול של האוכלוסייה ועל השינויים בהרכבה . מדינות העולם גדלות בקצב שונה , וקצב גידולן משתנה לאורך זמן . קצב גידול האוכלוסייה ומדדים דמוגרפיים אחרים מושפעים מתהליכים תרבותיים , חברתיים וכלכליים המתרחשים במדינה - ולפיכך הם משמשים מדדים לרמת הפיתוח . המדדים הדמוגרפיים משקפים הן את הפעולות של הפרט , הנעשות על ידו מתוך בחירה , והן את הפעולות שהמדינה עושה . דמוגרפיה : מדע העוסק במחקר כמותי של אוכלוסיות בני האדם . הדמוגרפים מתמקדים בשינויים בגודלה של האוכלוסייה , בהתפלגותה ובהרכבה . הם אוספים נתונים על לידות , פטירות , נישואים , גירושים , תנועות אוכלוסייה ( הגירה ) ועוד . מן הנתונים הם לומדים על המאפיינים והמגמות של התפתחות האוכלוסייה . גידול אוכלוסיית העולם כולו נובע ממקור אחד בלבד , הריבוי הטבעי - שהוא ההפרש בין מספר הנולדים ( הילודה ) למספר הנפטרים ( התמותה . ( מכיוון שבדרך כלל מספר הנולדים גדול ממספר הנפטרים , הרי שבתהליך מתמשך , גדלה אוכלוסיית העולם . כדי שיהיה אפשר להשוות בין נתוני הריבוי הטבעי של מדינות העולם צריך לחשב את שי...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים