קיים מספר גדול של מדדים כלכליים לקביעת רמת פיתוח - הבודקים את האמצעים החומריים העומדים לרשות אזרחי המדינות , את המקצועות שלהם , את שכרם , את רמת האבטלה במדינה - ועוד . להלן שלושה מדדים כלכליים : תמ"ג , צריכת האנרגיה לנפש , מבנה התעסוקה . תמ"ג - תוצר מקומי גולמי התמ"ג הוא מדד להערכת הפעילות הכלכלית והחוסן הכלכלי של מדינה , והוא מתקבל מחיבור כלל ההכנסות מן הסחורות והשירותים המיוצרים בתחומיה של מדינה מסוימת . מדד זה מתייחס רק להכנסות מפעילויות כלכליות שהתבצעו בתחומי המדינה על ידי כלל תושבי המדינה ( כולל אזרחים זרים . ( חלוקת התמ"ג במספר תושבי המדינה יוצרת תמ"ג לנפש - מדד המאפשר להשוות את רמות הפיתוח הכלכלי של מדינות שונות ( ראו נתונים בטבלת המדינות שבסוף הספר . ( הנתונים מראים כי התמ"ג לנפש גבוה במדינות המפותחות ונמוך במדינות הפחות מפותחות . מדד התמ"ג לנפש הוא מדד של עושר ורווחה כלכלית , אך הוא הקרוב ביותר לנתוני ההכנסה השנתית הממוצעת של תושבי המדינות . בשנת 2007 קטר , נורווגיה ולוכסמבורג היו המדינות המובילות בעולם לפי תמ"ג לנפש . בתחתית טבלת דירוג מדינות העולם לפי התמ"ג לנפש , נמצאו אתיו...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים