אינדקס הפיתוח הוא מדד המשלב כמה מדדי פיתוח כדי לקבוע את רמת הפיתוח הכללית של כל מדינה בעולם . לשם חישובו של מדד זה משתמשים בשלושה מדדים עיקריים , שכל אחד מהם מבטא את רמת הפיתוח בתחום אחר : תוחלת חיים ( בריאות , ( שיעור יודעי קרוא וכתוב ( השכלה ) ותמ"ג - תוצר מקומי גולמי ( כלכלה . ( לאחר שמשקללים את שלושת המדדים הללו - כל מדינה מקבלת ציון , המסמל את מקומה בסולם דירוג שערכיו נעים בין 0 ל 1 ) 1- מייצג את רמת הפיתוח הגבוהה ביותר . ( באמצעות אינדקס הפיתוח מדרגים את כל מדינות העולם , לפי רמת הפיתוח שלהן ( ראו עמודה ראשונה בטבלת המדינות שבסוף הספר . ( קביעת אינדקס הפיתוח של מדינות העולם נעשית כל שנה מחדש , כי רמת הפיתוח שלהן משתנה עם הזמן - ועקב כך משתנה גם מקומן בדירוג . מוסדות בין-לאומיים רבים משתמשים באינדקס הפיתוח כמדד בסיס , משום שהוא מאפשר השוואה בין מדינות העולם לפי סולם אחיד - ובקלות אפשר למצוא את מקומה של כל מדינה בדירוג העולמי . המגבלה של אינדקס הפיתוח : המומחים חלוקים ביניהם לגבי המדדים שעל פיהם הוא נקבע , ויש בהם הטוענים שהמדדים המובאים בחשבון ואף המשקל המיוחס לכל מדד אינם יוצרים ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים