בין מדינות העולם קיימים פערים גדולים ברמת הפיתוח . פערים אלו אינם סטטיים - יש תחומים שבהם הפערים מצטמצמים , ויש תחומים שבהם הפערים גדלים . תיאור מדינות העולם על קו רצף - שבצדו האחד מדינה שרמת הפיתוח שלה גבוהה מאוד ובצדו האחר מדינה שרמת הפיתוח שלה נמוכה מאוד - ייתן את התמונה הזאת : מדינה ברמת פיתוח גבוהה מתאפיינת ברמת חיים , רמת השכלה ורמה טכנולוגית גבוהות . במדינה כזאת האוכלוסייה נהנית מתשתיות מתקדמות , ממגוון רחב של שירותים ברמה גבוהה , מחיים ארוכים ומשיעורי ילודה נמוכים . מדינה ברמת פיתוח נמוכה מתאפיינת ברמת חיים , רמת השכלה ורמה טכנולוגית נמוכות . רמת התשתיות ורמת השירותים ירודות , שיעורי הילודה גבוהים , קצב גידול האוכלוסייה מהיר , ותוחלת החיים נמוכה . אבל ברוב מדינות העולם רמת הפיתוח אינה אחידה : בתחומים מסוימים הן מפותחות יותר , ובתחומים אחרים מפותחות פחות . עולם ראשון , עולם שני ועולם שלישי בעבר נהגו לכנות את מדינות העולם העניות בשם מדינות העולם השלישי . כיום מכנים את המדינות האלה מדינות מתפתחות או מדינות פחות מפותחות , ואת העניות שבהן מכנים מדינות תת מפותחות . את קבוצת המדינות ה...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים