תהליכי הפיתוח בעולם הם תהליכים דינמיים , ורמת הפיתוח משתנה לאורך זמן . תהליכים אלו אינם אחידים : מדינות שונות , אזורים שונים ואף חלקי יישובים נבדלים זה מזה ברמת הפיתוח שלהם . ביחידה זו מוצגים הפערים בין מדינות העולם ברמת הפיתוח . היחידה בוחנת את הדרכים למדוד את הפערים ובודקת מה גורם לפערים ומהן השלכותיהם . הפרק האחרון ביחידה עוסק בפערים ברמת הפיתוח בין אזורי גלעין לאזורי שוליים בתוך המדינות .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים