טכנולוגיות תקשורת מודרניות משנות את פני העולם אמצעי התקשורת המודרניים משנים באופן דרמטי את האופן שבו אנו חיים , עובדים , לומדים ומבלים . אמצעי התחבורה המודרניים מאפשרים " לקצר את המרחק" בין מקומות , אבל אמצעי התקשורת המודרניים מייתרים את השימוש באמצעי התחבורה במקרים שהשימוש בתקשורת האלקטרונית משמש תחליף לפגישות פנים אל פנים . אמצעי התקשורת למיניהם מעניקים את התחושה שהעולם הוא מרחב מצומצם , ושהמרחקים הגאוגרפיים כבר אינם מכשול המפריד בין מקום למקום . ראשית התפתחותם של אמצעי תקשורת ההמונים התרחשה במאה ה , 15- עם המצאת מכונת הדפוס - שהביאה בעקבותיה הדפסה המונית של ספרים , גידול מהיר במספר היודעים קרוא וכתוב , ויצירת עיתונות יומית כתובה . הרדיו והטלפון הצטרפו במאה ה19- והיוו שלב חשוב נוסף במהפכת התקשורת , אף שתחילה היו נגישים רק לחלקים מצומצמים של האוכלוסייה . הטלוויזיה , המחשב , הטלפון הנייד והאינטרנט פותחו רק במאה ה . 20- ? השוו את חלקם של התושבים באמריקה הצפונית ובאירופה מכלל תושבי העולם - לחלקם של כיל הרכב ביבשות אול מכלל כיל הרכב בעולם . מה אפשר ללמוד מכך ? השינויים הגדולים שחלו בעשרות...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים