מאפייני מערכת התחבורה מערכת התחבורה מקשרת בין מקומות ; היא פועלת בים , באוויר וביבשה ותפקידה - להוביל אנשים ומטענים בין מקומות מוצא למקומות יעד ובין יצרנים לצרכנים . המערכת מורכבת משלושה מרכיבים : תשתיות נייחות - ובהן כבישים , מסילות ברזל , נתיבי מים , נמלי תעופה ונמלי ים , תחנות רכבת ואוטובוס ועוד ; תשתיות ניידות - שהן אמצעי התחבורה עצמם : מכוניות , רכבות , מטוסים , אניות וכדומה ; ומערכות חוקים ותקנות - תמרורים , חוקי תנועה , מערכת לאכיפת החוקים וכיוצא בזה , המסדירים את פעולת מערכת התחבורה . רשתות תחבורה פרוסות בעולם במדרג הזה : רשת תחבורה מקומית , המקשרת אזורים בתוך היישוב . רשת תחבורה אזורית , המקשרת בין יישובים באזור מסוים . רשת תחבורה ארצית , המקשרת בין אזורי המדינה . רשת תחבורה בין-לאומית , המקשרת את המדינה למדינות אחרות בעולם . אחת ההבחנות הבולטות בתחבורה המודרנית היא ההבחנה בין הובלת מטענים להסעת נוסעים . בפרק זה נעסוק בעיקר בהובלת מטענים , שכן המטענים העוברים ממקום למקום ברחבי העולם הם גורם מרכזי בהתנעת תהליכי פיתוח כלכליים . עלויות קבועות , עלויות שוטפות וחיכוך מרחק העלויות ה...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים