מקומות רבים בעולם חבים את תנופת הפיתוח שלהם לענף התיירות . בעקבות הגידול בהכנסותיהם של תושבי העולם המערבי , התפתחות תרבות הפנאי , השתכללות אמצעי התחבורה והתקשורת , ותהליכי הגלובליזציה - היקפי התיירות בעולם הולכים וגדלים . התיירים הרבים , שמדי שנה בשנה מביאים עמם למקום חופשתם מיליארדי דולרים , משמשים מנוף חשוב לפיתוח ; ומקומות רבים בעולם השתנו ללא הכר עקב פיתוח התיירות . התיירות מספקת מגוון רחב של מקומות תעסוקה ופרנסה - בבתי המלון , במסעדות , בחנויות המזכרות ובמגוון שירותים אחרים המוצעים לתיירים , ותורמת גם לפיתוח התשתיות - כבישים , תקשורת , שדות תעופה וכדומה . לפיכך מקומות רבים , המעוניינים ליהנות מתנופת הפיתוח שמביאה עמה התיירות , משקיעים משאבים בפיתוח גורמי משיכה האמורים למשוך תיירים ומבקרים . הגורמים המושכים תיירים ליעד מסוים - רבים ומגוונים ; חלקם טבעיים , וחלקם מעשה ידי אדם : מקורות מים כמו חופי ים , אגמים ונהרות ; נופי טבע ייחודיים כמו שמורות טבע ; אקלים נוח במיוחד או אקלים קיצוני שיש בו ייחוד ( אתרי סקי - ואתרים מדבריים ;( מעיינות חמים או תופעות טבע אחרות היכולות לסייע בתהליכי ה...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים