ענפי התעשייה השונים נבדלים אלו מאלו בהיקף כוח האדם הדרוש להם ובמיומנויות הדרושות מן העובדים . בעוד שמפעל המרכיב מוצרי אלקטרוניקה מבוסס על כוח אדם גדול , זול ובעל כישורים טכניים , הרי שמפעל המייצר תוכנה מבוסס על כוח אדם מועט יותר , בעל השכלה גבוהה יותר - ולפיכך יקר יותר . בהתאם למרכיב האנושי ממיינים את ענף התעשייה לשני סוגים : תעשייה עתירת עבודה מדינות ואזורים שבהן קיים כוח עבודה זול וזמין מהווים גורם משיכה לתעשייה עתירת עבודה . רבים ממפעלי התעשייה עתירי העבודה קשורים לענפי התעשייה המסורתית ( מזון , משקאות , טקסטיל , הלבשה וכדומה ) ומשתמשים במשאבי טבע כחומרי גלם . תעשיות עתירות עבודה מבוססות על כוח אדם רב בתהליך הייצור , שלרובו אין צורך בהכשרה מקצועית ממושכת . מכיוון שעלות העבודה היא מרכיב מרכזי בהוצאות , בעלי המפעלים מעדיפים למקם אותם במדינות שבהן כוח העבודה זול וזמין . ייצורם של מוצרים רבים מורכב יותר - שלבים מסוימים של הייצור הם עתירי עבודה , ושלבים אחרים הם עתירי ידע . לדוגמה : פיתוח של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וייצור חלק מהמרכיבים דורש מקצועיות וידע רב ; לעומת זאת תהליכי ההרכבה של מו...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים