משאבי טבע וסביבה השימוש במשאבי הטבע והסביבה החל בד בבד עם התפתחות האנושות , ונמשך לאורך ההיסטוריה . המושג משאבי טבע מתכוון לכלל המקורות הטבעיים המשמשים אותנו , ובהם קרקע , אוויר , מים , מחצבים , צומח , בעלי חיים , נופים ועוד . משאבי הטבע המצויים במקום מסוים הם נכסי המקום , ואופן ניצולם לצורך פיתוח תלוי במידה רבה בבני האדם החיים במקום ובכישוריהם . נוהגים להבחין בין משאבי טבע מתכלים לבין משאבי טבע מתחדשים . המשאבים המתכלים הם חומרים טבעיים , שהיווצרותם בטבע איטית יותר מניצולם בידי האדם . רבים ממשאבי הטבע והסביבה הם משאבים מתכלים , שכמותם מוגבלת והיא הולכת ואוזלת ככל שמשתמשים בהם . כאלה הם לדוגמה עפרות ברזל , נפט ופחם . לעומתם משאבי הטבע המתחדשים , דוגמת קרינת השמש והאוויר , הם משאבי טבע ששימוש בהם אינו גורע מהם , וזמינותם אין סופית , כל זמן שלא פוגעים באיכותם . ואולם גם משאבים מתחדשים , יכולים לחסור כאשר קצב השימוש בהם מהיר מקצב התחדשותם . בשל חשיבותם הרבה , בהיותם גורם המזמן תהליכי פיתוח , משאבי הטבע הם עילה למלחמות , לסכסוכים ולכיבושים - מאז ועד היום . השימוש הגובר במשאבים מתכלים ושימו...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים