זרזי פיתוח הם כינוי למשאבים המצויים באזור מסוים , והם הפוטנציאל שלו לפיתוח . נוהגים למיין את המשאבים לארבע קבוצות : משאבי טבע וסביבה , משאבי אנוש , משאבים פיננסיים , ומשאבים חברתיים . בעבר שלטה התפיסה כי באזורים שבהם תנאי הטבע נוחים יותר , ומשאבי הטבע מרובים יותר - גם תהליכי הפיתוח יהיו מהירים יותר . כיום ברור כי יכולתו של האדם להשתמש במשאבי הטבע ביעילות חשובה לא פחות מזמינותם של משאבי הטבע באזור מסוים . ההבנה כי פיתוח המשאב האנושי הכרחי לפיתוח כלכלי הביאה לשינוי בגישת הסיוע למדינות העולם העניות . כיום עיקר המאמצים והמשאבים המיועדים לסיוע למדינות אלו מופנים לצמצום ממדי העוני ולהעלאת רמת ההשכלה והבריאות של התושבים - כדי לשפר את המשאב האנושי ולהניע באמצעותו את תהליכי הפיתוח .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים