גורמים המשפיעים על הצורך בפיתוח ובתכנון תהליכי הפיתוח והתכנון המתרחשים במרחב מונעים על ידי מגוון רחב של גורמים . לעתים אפשר להצביע על גורם יחיד או דומיננטי , ולעתים מדובר בכמה גורמים החוברים יחד להניע את תהליכי הפיתוח במקום . ואלו הם הגורמים המרכזיים : גידול האוכלוסייה כאשר אוכלוסיית המדינה , האזור או היישוב גדלה - יש צורך להגדיל את ממדי היישובים או להוסיף יישובים חדשים . פעולות פיתוח כאלה כוללות הקמה של מבני מגורים , תשתיות ( רשת חשמל , מערכת מים וביוב , מערכת תחבורה ומערכת תקשורת - ועוד ) ושירותים ( גני ילדים , בתי ספר , קופות חולים וכדומה ) בהיקף מתאים . כאשר קצב גידול האוכלוסייה , ביישוב או במדינה , מהיר יותר מן הקצב שבו מתרחבים התשתיות והשירותים , נוצר עליהם עומס רב , ורמת החיים יורדת . עלייה ברמת החיים כאשר במקום כלשהו , באזור או במדינה , מצטברים משאבי הון - חלקם מושקע בפיתוח של תשתיות , שירותים ומוצרים המביאים לעלייה ברמת החיים של התושבים . העלייה ברמת החיים באה לידי ביטוי במרחב הציבורי - בניית בתי ספר חדישים , פיתוח מרכזים קהילתיים או סלילת כבישים רחבים ומהירים ; והיא באה לידי ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים