מהו תכנון מרחבי ? תכנון מרחבי עוסק בארגון ובהסדרה של מרחב הקיום של חברה מסוימת ושל פעולות הפיתוח המתקיימות במרחב זה . עבודת התכנון עוסקת במה אפשר ומה רצוי שיתרחש במרחב והיכן יתרחשו הדברים , והיא מבוססת על הניסיון שנרכש מתהליכי פיתוח בעבר , על ניתוח המציאות בהווה , ועל היכולת לצפות את הצרכים העתידיים של התושבים ולהיערך אליהם . מטרות התכנון - לנתב את תהליכי הפיתוח לכך שייטיבו עם מרבית האוכלוסייה , וכן למזער את ההשפעות השליליות של הפיתוח ולמקסם את השפעותיו החיובית . בעבר התרחשו תהליכי פיתוח רבים ללא תכנון מוקדם ; וגם כיום , במקומות שונים בעולם , תהליכי הפיתוח אינן מלווים בתכנון מסודר . ואולם ההכרה בחשיבותו של התכנון המוקדם הולכת ומתרחבת , ומרבית הפיתוח המתרחש כיום בעולם מלווה בתהליכי תכנון מקדימים . תהליכי הפיתוח המואצים בימינו מחזקים את חשיבותו של התכנון המרחבי . בני האדם נוכחו לדעת שתהליכי פיתוח יכולים לגרום נזקים לסביבה , לתרבות ולחברה האנושית ; וככל שתהליכי הפיתוח מהירים יותר , קיימת אפשרות גדולה יותר שלתוצאותיהם יהיו השלכות חמורות יותר . זאת ועוד : היכולת לכוון ולתכנן את תהליכי הפיתו...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים