מהו פיתוח ? הפיתוח הוא פעולה המיטיבה עם הפרט , החברה , האזור והמדינה . בתהליכי הפיתוח מקימים תשתיות פיזיות ; מספקים שירותים ; מקדמים היבטים כלכליים , חברתיים ותרבותיים ; ומביאים לעלייה ברמת החיים . תהליכי הפיתוח משפרים את הרווחה , מאפשרים הפקת תועלת כלכלית ממשאבים מקומיים ומקדמים את אפשרויות התעסוקה . ימיהם של תהליכי הפיתוח - כימיה של החברה האנושית , והם מייצגים את התקדמותה והתבססותה של החברה מימיה הראשונים ועד ימינו . משרידים ארכאולוגיים ומתעודות היסטוריות אפשר ללמוד על מפעלי פיתוח בקנה מידה גדול , המעידים על יכולת חשיבה , תכנון וביצוע - במצרים העתיקה , ביוון , ברומי , בסין , באמריקה התיכונה , באמריקה הדרומית ובמקומות רבים אחרים . מפעלי הפיתוח הם עדות נאמנה לקיומם המתמיד - משחר ההיסטוריה ועד היום - של כוח מניע ושל יוזמה ושאיפה לשנות את המציאות ולשפרה . תהליכי פיתוח בתקופה הרומית בתקופה הרומית חלה תנופת פיתוח ברבים מן האזורים שהיו נתונים לשלטון האימפריה . ערים רבות שינו את פניהן לבלי הכר , ומערכת הדרכים שקישרה ביניהן התפתחה אף היא . הרומאים היו ידועים ברמתם הגבוהה בכל הקשור לתכנון ובני...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים