מאז החלה האנושות להתיישב ביישובי קבע , בני האדם מפתחים את המרחב במטרה להיטיב את חייהם . הם עושים זאת בהתאם לצורכיהם , לתנאי הסביבה ולזמינות המשאבים העומדים לרשותם . לצורך זה רתמו בני האדם לאורך ההיסטוריה את יכולות החשיבה , הלימוד , ההמצאה , התכנון והתקשורת הייחודיות לבני אנוש - והגיעו להישגים מרשימים בתחומים רבים . באמצעות תהליכי הפיתוח והתכנון החברה האנושית מתבססת ומתקדמת - מימיה הראשונים ועד ימינו אלה .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים