תהליכי הפיתוח המתרחשים כיום בעולם הם המהירים שידעה האנושות משחר ימיה . פעילות האדם משנה את מרחבי העולם מיום ליום , והעולם שבו אנו חיים כיום שונה ללא הכר מזה שידעו אבותינו . יחידה זו , יחידת המבוא לספר כולו , עוסקת במאפיינים השונים של תהליכי הפיתוח ובחשיבותם של תהליכי התכנון . ייבדקו הגורמים המעורבים בתהליכי הפיתוח בעולם וההשלכות של תהליכים אלו , וכן הגורמים המזרזים את הפיתוח במקומות שונים והגורמים המעכבים וחוסמים אותו . לסיום ייבחנו שניים מזרזי הפיתוח החשובים - התחבורה והתקשורת .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים