מצוות כיסוי הדם 1 פסוק יג בפרק יז עוסק במצוות כיסוי הדם . בפסוק זה מצווה התורה , שכל אדם אשר ישחט חיה או עוף - חייב לכסות את דמם לאחר השחיטה : " וכסהו בעפר . " על-פי ההלכה , השוחט הוא שצריך לכסות את הדם . אך אם השוחט לא כיסה - חייב אדם אחר למלא ציווי זה . קרא פסוק יג . אילו מילים בפסוק מלמדות אותנו , שמצוות כיסוי הדם נוגעת רק לחיה או לעוף טהורים , המותרים לאכילה ? העתק את המילים המתאימות מפסוק יג ( היעזר בטעם אתנחתא : ( חזור לפרק יא פסוק ג וכתוב : מה הם שני סימני החיה המותרת באכילה ? אפשר להיעזר בחוברת "ביום השמיני" עמוד . 44  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית