מה הקשר ? פעילות חזרה לפניך זוגות ושלישיות של מושגים מפרק טז . בחר לפחות שלושה מהם - והסבר את הקשר ביניהם . היעזר בדוגמה שלפניך : במהלך עבודות יום הכיפורים היה הכוהן הגדול מחליף את בגדיו מבגדי זהב בגדי בד - בגדי זהב - טבילה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית